Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2017

marianna
marianna
7109 708c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapatidaga patidaga
marianna
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viapatidaga patidaga
marianna
marianna
8666 19e3
Reposted fromsoulwax soulwax viaikropka ikropka

August 25 2017

marianna
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viapatidaga patidaga
marianna
marianna
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTattoo-World Tattoo-World

July 24 2017

marianna
0926 6e12 500
Reposted frommeem meem viamarvellous marvellous

June 23 2017

marianna
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTattoo-World Tattoo-World

April 03 2017

marianna
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialaluna laluna

March 26 2017

marianna
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viamaciusia maciusia

March 05 2017

marianna
5045 825a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaciusia maciusia

February 21 2017

marianna
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viamaciusia maciusia
marianna
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamaciusia maciusia
marianna
4820 350d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamaciusia maciusia
marianna
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viapatidaga patidaga

July 10 2015

marianna
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viasavor savor
marianna
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl